(تصویر ها)کشاورزی که بزرگترین کلم را تولید انجام،نمایش سگ های شکاری در ابوظبی،تظاهرات علیه تبرئه یک پلیس در آمریکا و.... در تصویر های رویدادی روز • قدرت دانش آموز

درحال بارگذاري ....