سامانه BI و کتاب شناسنامه اقلام در کمیته آماربخشی وزارت راه و شهرسازی رونمایی انجام گرفت/ امکان دسترسی به داده‌های اطلاعاتی سازمان‌های تابعه به همراه سامانه BI • قدرت دانش آموز

درحال بارگذاري ....